Kardiyoloji

Dünyada ve ülkemizde en çok yaşam kaybına sebep olan hastalıklar kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavi süreçleri, tıpta yüksek uzmanlık, tecrübe ve teknolojik alt yapı gerektiren çok önemli alanlardan biridir.

Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:
 • Kalp Krizi
 • Koroner Yetmezliği
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritm ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Aort Damarı Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal kalp hastalıkları
Hastanemizde Kardiyoloji Bölümünde:
Girişimsel Olmayan (Noninvaziv) Kardiyoloji Bölümü

Girişimsel Olmayan Kardiyoloji Bölümünün temel çalışma alanı Koruyucu Kardiyolojidir. Bireyleri kalp damar hastalıklarından korumayı, hastalık ortaya çıkmış ise durdurmayı, tedavi etmeyi ve hatta geriye döndürmeyi amaçlar.

Girişimsel Olmayan İşlemler

Hastalık risk ve taraması - Yürüyüş bandı egzersiz (efor) testleri - 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri - Stres ekokardiografileri - Holter(24 saat EKG) ve ambulatuvar kan basıncı izlemi

Ekokardiyografi

Tüm yaş gruplarına uygulanabilen, ses dalgaları kullanılarak kalbin anatomi ve fonksiyonlarının değerlendirildiği, girişimsel olmayan ve son derece kolay bir tetkiktir. Tetkik sonrası, kalbin pompa fonksiyonu, kalp kapaklarının yapısı-fonksiyonu ve kalbin yapısal anormallikleri hakkında bilgiler elde edilir. Kalp kapakçıklarındaki kaçak ve darlıkların tespiti ve ciddiyeti konusunda, konjenital kalp hastalıkları ve kalp kası hastalıklarında tanısal açıdan önemlidir.

Holter

Holter testi, tansiyon sorunu, nabız veya kalp ritim bozukluğu olduğu düşünülen hastalarda tanı amaçlı uygulanan bir testtir. Kalp atışlarının, 24 saat boyunca vücuda takılan bir aletle kaydedilip ardından bir bilgisayar programı vasıtasıyla EKG trasesi (tüm kalp kaslarının elektriksel aktivitelerinin grafiksel bileşeni) haline dönüştürülmesidir. Gün içerisinde fiziksel ve psikolojik değişikliklerin kalbe etkisi, tedavi sürecinin kalp ritminde oluşturduğu de-ğişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikâyetlerinin değerlendi¬rilmesinde kullanılmaktadır.

Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi

Hipotansif ve hipertansif atak şikâyeti olan hastalarda kullanılan bir tetkiktir. 24 saat boyunca 15 dakika aralıklarla tansiyon ölçümü yapan taşınabilir bir tansiyon aleti ile uygulanır. Teşhis amaçlı ve nadiren tedaviye cevabı değerlendirmek için kullanılan bir işlemdir.

Efor Testi

Efor testi, kalbin çalışma şiddetini belirli devirlerle arttırırken EKG'nin bu süreçte takip edilip kaydının yapılmasıdır. Egzersiz adı verilen bir koşu bandında belli bir süre ve hızla uygulanır. En çok koroner yetersizlik (kalbi besleyen atardamarlarda darlık veya tıkanıklık olması) teşhisinin koyulması ve bu tanı koyulmuş hastaların takibi için yapılmaktadır. *Efor testi öncesi kalp ve tansiyon ilaçlarınızı kullanmamanız gerekebilir. Yalnızca İzin verilen tansiyon ilaçlarınızı test gününde almanız doğru olacaktır.  Fakat Dideral,  Prent, Tensinor, Visken, Lopressör, Beloc, Nortan Trasicor, Betadol, Concor, İsoptin, Dilatrent, Diltizem, Carvexal ve İsoptin ilaçlarından birini kullanıyorsanız en az 1 gün (24 saat) önce ilaç kullanımını kesiniz. *Efor testi öncesi iki saatlik açlık yeterlidir. Bu sürede sigara da içilmemelidir. *Test sırasında rahat kıyafetler ve koşuya elverişli ayakkabılar tercih edilmelidir. *Test sırasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, bacak ağrısı ve yorgunluk hissederseniz ilgili kişileri bilgilendirmelisiniz.

Kalp Hastalıkları Belirtileri:
 • Sol kol ağrısı (özellikle göğüs ağrısı ile birlikte ise)
 • Göğüs Ağrısı
 • Nefes Darlığı
 • Çarpıntı
 • Öksürük
 • Morarma (Siyanoz)
 • Baş ve Ense Ağrıları
 • Baş Dönmesi
 • Bayılma (Senkop) dır.
Doktor

Uzm. Dr. Veli KAYA

Sosyal Medya :
WhatsApp