Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

KURUMSAL AMAÇLAR KURUMSAL HEDEFLER EYLEN PLANI
1. Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen hastane olabilmek. 1. Bedensel ve sosyal gibi vs şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak. 2. Sağlık turizm belgesinin devamlılığını sağlamak. 3. Yurt dışındaki hastaların sağlık hizmeti ile ilgili sorularına uzaktan değerlendirme yapabilmek için düzenleme yapmak. 4. Yabancı dil bilen çalışan sayısını artırmak 1. hastanemize yeni hasta servisleri yaptırmak Temmuz 2023 2. Yurtdışı hastaları için iletişim grubu oluşturmak Mayıs 2023
2. Hastalarımızın memnuniyetini üst düzeyde tutmak. 1. Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi ve eksiklerin giderilmesini sağlamak 2. Hastaların sağlık hizmetlerimizden faydalanması esnasında eşit haklardan yararlanmasını sağlamak. 3. Hasta memnuniyetini %95’in üstünde tutmak. 4. Hizmet sunduğumuz hastaların memnuniyetini sistemli olarak izleyerek elde etiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanmak. 1. Hastalarımız ve yakınlarına dilek öneri şikâyetlerini değerlendirerek düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunmak.
3. Çalışanların memnuniyetini yükseltmek 1. Çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi. 2. Çalışanın performansını geliştirmesinde katkıda bulunmak 3. İşe uygun personel istihdam etmek. 4. Çalışanların bağışıklama ve rutin muayenelerinin İSG (İ sağlığı ve Güvenliği) mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak. 1. Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsemesini sağlamak için organizasyonlar yapılması (toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonlar) 2. Çalışanların dilek öneri kutularında yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.
4. Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak 1. Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak. 1. Hastaneiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar mevzuat ve SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması. 2. Hastanenin teknik alt yapısına yönelik zaman içinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiklerinin giderilmesi. 3. HBS sistemini güncellenerek, otomasyon yazılını genişletmek.
5. Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek 1. Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek. 1. Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmenlikle uygun hareket edilmesi.
6. Çevre Dostu Hastane olmak. 1. Geri dönüşümü sağlanabilecek atıkların değerlendirilmesi. Atık miktarının takibinin sağlanmaya devam edilmesi. 2. Mevzuat çerçevesinde atıkların her tarafının sağlanmasına devam etmek. 3. Hastanemizde çalışan tüm personelin atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak. 1. Tıbbi atık miktarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması. 2. Atık depolarının çevre kirliliği oluşturulmayacak şekilde düzenli olması.
7. Enfeksiyon kontrolü ve önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu hijyenik hastane olmak ve sürdürebilirliği devam ettirmek. 1. El hijyeninin 5N kuralına göre uygulanmasını sağlamak ve el hijyeni kullanım oranını % 85 üzerinde tutmak. 2. Enfeksiyon ve el hijyeni eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerin %100 ‘ünün katılımını sağlamak. 3. Hastanede Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği aralıklarda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması. 1. hastanemizde tüm EKK tarafından uygun görülen yerlerinde sürekli olarak el dezenfektanı olması.
8. Sağlıkta Kalite Standartlarını ve Hasta Güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması 1. Kalite ve verimlilik puanının %90’nın üzerinde tutulmasının sağlanması 2. Çalışanların eğitimlerinin ve farkındalıklarının artırılması 3. Tüm hastane çalışanlarına eğitim yoğunlaştırılarak katılımın artırılmasını sağlamak. 4. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanmasının sürekliliğini sağlamak. 5. Marka gücünün ve şirket değerinin arttırılması, sürdürülmesini sağlamak. 1. SKS takip edilerek tüm revizyon çalışmalarının tamamlanması 2023 Şubat
Sosyal Medya :
WhatsApp