Nöroloji

Nöroloji bölümünün uğraşı alanına giren tüm hastalıklar ile ilgili poliklinik hizmeti hastanemizde verilmektedir. Ayrıca hasta gereklilik halinde Nöroloji servisinde ve yoğun bakımında yatırılarak takip edilmektedir.

Nörolojik hastalıkların tanısında ve takibinde kullanılan Bilgisayarlı  Tomografi (BT), Magnetik Rezonans Görüntülemesi( MRG), Karotis-vertebral arter doppler USG, EEG, EMG gibi tetkikler hastanemizde uygulanmaktadır. Ayrıca uyku  bozukluklarının ( horlama ve nefes darlığı ile giden uyku apne sendromu vb)  tanı ve tedavisinde kullanılan Polisomnografi (PSG) cihazımız yakın zamanda hizmete girecek böylece uyku bozukluları konusunda hastalarımıza yardımcı olmaya başlayacağız.

 1. Baş ağrıları:
 2. Migren
  1. Gerilim tipi baş ağrısı
  2. Servikojenik baş ağrıları
  3. Temporal arterit, küme tipi baş ağrısı, otonomik baş ağrıları
  4. Nevraljiler  vb

En Etkili Migren Tedavileri

Ayda 4'ten Fazla işinizi bırakacak şiddette ağrı yaşatıyorsa DUR! demeniz lazım. Bunun için Nörolojiye gitmek şarttır.

 • Ağrı günlüğü tutun.
 • Tetikleyicilerden uzaklaşın (Uykusuzluk, susuzluk, sigara, şarap, açlık)
 • Migrenden koruyucu günlük haplara başlayın ve saati saatine kullanın, atlamayın (zaten beş çeşit, biri olmazsa biri etkiler)
 • Hap fayda etmezse  migren aşısı, migren botoksu, migren sinir blokajı  yapılabilir.
 1. Baş Dönmesi (Vertigo)
  1. Serebellar infarkt
  2. Beningn pozisyonel paroksismal vertigo vb
 2. Epilepsi (Sara hastalığı, bayılma)
  1. Frontal nöbet, Temporal nöbet,juvenil myoklonik epilepsi vb
 3. Serebrovasküler hastalıklar (Beyin Damar Hastalıkları):
  1. Akut İskemik İnmeler (Felçler)
  2. Beyin kanamaları
  3. Subaraknoid kanama vb
 4. Demans (Unutkanlık ve Bunama):
  1. Vasküler Demans
  2. Alzheimer Hastalığı
  3. Subkortikal demans
  4. Metabolik nedenlere bağlı gelişen demans  vb
Hareket Bozuklukları:
 • Parkinson Hastalığı
 • Wilson Hastalığı
 • Hungtington Hastalığı
 • Distoniler
 • Diskineziler
 • Esansiyel Tremor
 • Huzursuz bacak sendromu  vb
Demyelinizan Hastalıklar:
 • Multipl Skleroz
 • Akut demyelinizan Ensefalomyelit
 • Transvers myelit
Polinöropatiler:
 • Toksik polinöropatiler (alkol kulanımna bağlı, kurşun zehirlenmesine bağlı vb)
 • Metabolik nöropatiler ( Diabetus mellitus’a bağlı, karciğer –böbrek yetmezliğine bağlı vb)
 • Immün nöropatiler
 • Herediter polinöropatiler
 • Guillen Barre sendromu
Kas hastalıkları
 • Polimyozit-dernatomyozit vb
 • Sinir kas kavşağı hastalıkları
 • Myastenia Gravis
 • Amyotrofik lateral skleroz vb
Hastanemizde nöroloji bölümünde yapılan tetkikler:
EEG (Elektroensefalografi) Nedir?

EEG; Elektro Ensefalo Grafi‘nin kısaltmasıdır.
Beynimiz çok düşük şiddette sürekli elektrik akımı üretir ve dalgaları düzenli bir şekilde yayar, EEG bu dalgaların bilgisayar ortamında kaydedilmesi işlemidir. Beyin dokusunda yer alan sinir hücrelerine ilişkin elektriksel sinyaller kafatası üzerindeki saçlı deriye iletilirler. Bu sinyaller kafa derisinin belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlarla bilgisayara aktarılır. İletilen sinyaller bu konuda eğitim almış Nöroloji uzmanı hekimi tarafından değerlendirilir.  Kalp elektrosuna (EKG) benzetilebilir. Bundan farklı olarak çok daha fazla noktadan ve daha uzun süreli çekim yapılır.
EEG tetkiklerinin hiçbir yan etkisi yoktur. EEG sırasında sadece beyin elektrik dalgalarının kaydı yapılır, vücuda elektrik verilmez.

EEG Hangi Nedenlerle Yapılır?
 • Sara (Epilepsi) hastalığı,
 • Bilinç ve algı bozuklukları,
 • Unutkanlık, dikkat bozukluğu ve ya bunama,
 • Bazı psikiyatrik hastalıklar,
 • Uyku bozuklukları,
 • Koma, beyin ölümü tanısında
 • Santral sinir sistemi iltihabı ( menenjit, ensefalit vb )
EEG Nasıl Yapılır?

Amaca yönelik olarak; incelemenin biçimi rutin EEG, kısa süreli uykuda  EEG ya da tüm gece uykuda EEG, Video-EEG görüntülemesi olarak planlanabilir. Yapılacak işlemde vücudunuza ve saç derinize elektrotlar bağlanacağı için derinizin elektriksel iletkenliği önemlidir. Bu nedenle; saçlarınızın temiz ve yıkanmış olması önemlidir. Saçlarınızı yıkadıktan sonra; saç kremi, saç spreyi, jöle uygulanmalıdır.

EMG nedir ve nasıl yapılır ?

EMG; elektromiyografinin kısaltmasıdır.
EMG; sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamını taşır.
EMG; sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir.

EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler “sinir ileti çalışmaları” ve “iğne EMG’si” testleridir.

Sinir İleti Çalışmaları

EMG incelemesi sırasında; cilt üzerine yapıştırılan uyarıcı elektrodlarla sinirlerin belirli noktalarına verilen elektrik uyarıları ile bu sinirlerdeki sinyaller ortaya çıkarılır. Bu sinyal deri üzerine yerleştirilen kayıt elektrodları ile kaydedilir. Bu aşamada hastalığın tanısı konulmuşsa ikinci aşama olan iğne EMG tetkiki yapılmaz.

İğne EMG’si

Bu işlem; iğne elektrot adı verilen özel bir kayıt elektrotlarının kas dokusu içine batırılması ve kas lifleri üzerinde elektriksel sinyallerin kayıt altına alınması amacıyla yapılmaktadır. Kas liflerinin hafif ve güçlü kasılmaları sırasındaki ürettikleri sinyaller değerlendirilir. Böylece saptanan hastalığın vücudun neresinde olduğuna ya da yaygın bir hastalık durumunda hastalığın yaygınlık derecesine ilişkin bilgiler elde edilir.

Ne zaman EMG yapılır?
 • Sinir yaralanmaları (sinir kesisi,trafik kazaları,ateşli silah vs.)
 • Sinir sıkışmaları (karpal,tarsal tünel sendromu vs.)
 • Boyun ve bel fıtıklarının teşhisi
 • Omurilik hastalıkları (çocuk felci gibi)
 • Sinirlerin fonksiyonlarını bozabilen hastalıkların (şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi) sinirler üzerindeki etkilerinin araştırılması,
 • Yüz felci teşhis ve takibi
 • Kas ve sinir-kas kavşağı hastalıklarının teşhisi (myasteni,myopati vs.)
 • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının (ALS,polio vs.) teşhisi  ve tedavileri uygulanır.
Doktor

Uzm. Dr. İsmail APAK

Doktor

Uzm. Dr. Naile ÇAM

Sosyal Medya :
WhatsApp