Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları biriminde tetkik ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:

 • Akciğer enfeksiyonları
 • Pnömoni (zatürre), tüberküloz (verem), Akut bronşit....
 • Akciğer kistleri ve abseleri
 • Akciğer tümörleri
 • Bronşial Astım
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH)
 • Mesleki akciğer hastalıkları
 • Akciğer zarı (Plevra) hastalıkları (Tüberküloz, plörezi...)
 • Solunum yetmezliği (Değişik nedenlere bağlı)
 • Bronşektazi
 • Akciğer embolisi

Göğüs Hastalıkları birimimizde uygulanan başlıca tetkik yöntemleri şunlardır:

 • Bronkoskopi
 • Solunum fonksiyon testi
 • Allerji Panelleri
 • Plevra ponksiyonu ve biyopsisi

Solunum fonksiyon testleri (spirometri): Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi bronş daralması yapan hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibinde önemli olan bu test bölümünüzde yapılmaktadır.

Allerji ünitesi ve allerjik deri testleri (deri prick testleri): Göğüs hastalıkları biriminde kurduğumuz allerji tanı ve tedavi merkezinde, özellikle saman nezlesi ve bronş astımı gibi çeşitli allerjenlerin tetiklediği hastalıkların tanısında kullanılan deri prick testleri ile, ağaç ve çiçek polenleri, evtozu akarı, çeşitli mantarlar ve evcil hayvan tüylerine karşı olan allerjiler acı vermeyen özel lansetler kullanılarak oldukça kolay bir şekilde saptanmaktadır. Alerji panelleri solunum paneli olarak kan alınarak uygulanmaktadır.

Plevra ponksiyonu (torasentez): Akciğer zarında su toplaması (plörezi yapan hastalıkların araştırılmasında iğne ile örnek alınıp incelenebilmektedir.

Plevra Biyopsisi: Akciğer zarı hastalıklarının tanısında özel bir iğne ile girilerek biopsi

 

Doktor

Uzm. Dr. Perihan Çölkesen

Sosyal Medya :
WhatsApp