Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Hasta ve Hastalık grupları

Yenidoğan Doğumsal Cerrahi Hastalıkları Teşhis ve tedavisi

  -Üst ve Alt Sindirim yolları tıkanıklıkları

 • Yemek borusunun doğuştan kapalı olması -Yemek borusunun nefes borusuyla bağlantılı olması (Özefagus Atrezisi -Trakeoözefageal Fistül)
 • Mide çıkış bölgesi tıkanıklıkları (Konjenital Hipertrofik Pilor Stenozu, Pilorik atrezi, Antral web)
 • Onikiparmak barsağı tıkanıklıkları ( Duodenal atrezi, Duodenum Stenozu, Annuler Pankreas)
 • İnce-Kalın Karsak Tıkanıklıkları ( İleum ve jejunum Atreziler, Kolonik Atreziler)
 • Barsak yerleşim bozukluğu anomalileri (Malrotasyonlar, Ladd Bantları)
 • Anüs ve Rektumun Doğumsal anomalileri (Anüsün doğuştan kapalı olması (Anal Atreziler), Anorektal Malformasyonlar (Anovestibüler Fistül, rektovestibüler fiatül, Rekto üretral Fistül)
 • Doğumdan itibaren gayta çıkartma zorluğu ile seyreden hastalıkların teşhis ve tedavisi (Konjenital Aganglionik Megakolon- Hirschsprung Hastalığı, Hipoganglonozis, Nöronal İntestinal Displaziler)
 • Gastroözofageal Reflü, Yemek borusu Darlıkları (Özefagus Stenozu), Kısa Özefagus
 • Sindirim kanalı Duplıkasyonları
 • Kısa Barsak Sendromu

 

-Akciğer ve Solunum sistemini etkileyen Doğumsal Anomaliler ve Hastalıklar

 • Karın içi organların Göğüs boşluğuna geçmesine neden olan ve akciğer gelişimini bozan
 • Diyafram bezi Fıtıkları ( Diyafragma Hernileri)
 • Doğumsal Akciğer Kistleri ve Anomalileri (Kistik Adenomatoid Malformasyonlar, Bronkojenik Kistler, Pulmoner Sekestrasyonlar, Konjenital Lober Amfizem)
 • Yenidoğan Pnömotoraksları (Göğüs boşluğuna hava girmesi)

 

- Göbek ve Karın Duvarı Anomalileri

 • Göbek Fıtıkları (Umblikal Herniler)
 • Karın içi organların doğuştan dışarıda olduğu hastalıklar (Omfalosel (Keseli), Gastroşizis(Kesesiz)
 • Göbek akıntıları, Göbek Enefksiyonu (Omfalit), Göbek Granülomu
 • Barsak - Göbek bağlantısı artıkları (Omfalomezenterik kanal artıkları)  (Patent Duktus Omfalomezenterikus, Omfalomerzenterik Sinüsler, Omfalomezenterik Kistler, Omfalomezenterik Bantlar)
 • Barsak İdrar Kesesi bağlantısı artıkları (Urakal) (Patent Urakus, Urakus Kisti, Urakal Sinüs)

 

Çocukluk Çağı Karın İçi Cerrahi Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi

 • Karın ağrılarının teşhis ve tedavisi
 • Apandisit Teşhis ve tedavisi
 • Kabızlık nedenleri teşhis ve tedavisi
 • Anüs çatlakları (Anal Fissür) ve Anal Abse teşhis ve tedavisi
 • Barsak Düğümlenmesi (İnvaginasyon) Cerrahisiz (Hidrostaik Redüksiyon ile) ve Cerrahi Tedavisi
 • Barsak Dönmesi (Volvulus) teşhis ve tedavisi
 • Safra kesesi ve safra yolları cerrahi hastalıkları
 • Karaciğer kistik hastalıkları
 • Pankreas Cerrahi Hastalıkları ( Pankreas Kistleri, Nekrotizan Pankreatitler)
 • Dalağın cerrahi hastalıkları (Dalak Kist ve abseleri, Splenektomi gerektiren Dalak hastalıkları)
 • Omentum, Mezenter ve Retroperitoneal Kistler ve Kitleler

 

Çocukluk Çağı Cerrahi Ürolojik Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi

 • İnmemiş Testis
 • Kasık Fıtıkları (İngüinal Herniler)
 • Testis Enfeksiyonları ve Testis Torsiyonu (Testisin kendi etrafında dönmesi)
 • Böbrek ve İdrar yollarının Doğumsal Tıkanıklıkları ve Anomalileri
 • Mesaneden böbreğe idrar kaçışı (Veziko Ureteral Reflü VUR)
 • Mesane Divertikülleri
 • Mesanenin doğuştan açık olması (Ekstrofi Vezika)
 • İdrar açıklığının Penisin Üst kısmında olması (Epispadias)
 • Üretra Anomalileri ve Hastalıkları
 • İdrar Kaçırma (Enürezis)

 

- Yumuşak Doku ve Eklerinin Cerrahi HastalıklarınınTeşhis ve tedavisi

 • Abse, Kıl dönmesi (Pilonidal Kist ve Sinüsler), Cilt ve Cilt altı kitleleri, Tırnak batması

- Karın İçi ve Retroperitonelal Tümör ve Kitlelerin Teşhis ve Cerrahi Tedavisi

 

Социальные медиа :
Информация о WhatsApp
WhatsApp