Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon hastalıkları tüm dünya ülkelerinde en sık görülen hastalıklardır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde ise en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında yer alır. Bununla beraber büyük kısmı uygun tedavi edildiğinde hiçbir sekel bırakmadan tam şifa ile sonlanır. Enfeksiyon hastalıklarına neden olan binlerce mikroorganizma vardır. Bunlar bakteriler, mantarlar, parazitler ve basit mikroskopla görülemeyecek kadar küçük virüslerdir.

Hastane Hizmetleri:

Genel poliklinik hizmetleri: İçeriğinde ishal, sıtma, toksoplazmoz, cildin enfeksiyon hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, grip, soğuk algınlığı, diğer  viral enfeksiyonlar, malta humması, paraziter hastalıklar gibi bakterilerin, virüslerin mantarların ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Gerekli durumlarda hastaların yatılarak tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Her türlü tahlil ve tarama testleri laboratuvar desteği ile yapılmaktadır. Enfeksiyon hastalıklarının oluşumunu önlemek için duyarlı ve risk grubundaki kişilere Hepatit B, Hepatit A, tetanoz, grip ve menenjit aşı uygulamaları yapılmaktadır.

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi:

Hastane ortamında gelişebilecek olan enfeksiyonların takibi, kontrolü, önlenmesi konusunda görevli olan komitenin çalışmasını yürütmektedir. Enfeksiyon kontrol komitesinin düzenlediği çeşitli eğitim toplantıları ile personelin eğitilmesine önem verilmektedir. Hepatit B enfeksiyonuna karşı tüm duyarlı personelin aşılanması sağlanmaktadır. Personelin portörlük muayenelerinde periodik olarak sürdürülmektedir.

* Yatan hastalarda konsültasyon hizmetlerini ve takiplerini yapmaktadır.

Sosyal Medya :
WhatsApp