General Information:
 • Name and Surname: Yalçın Çelik
 • Branch: Infants Health, Diseases and Newborn
 • Birth Date and Place: 1974- MERSİN
Education:
 • 1992-1998: İstanbul University, Faculty of Medicine
 • 1998-2002: İstanbul Göztepe Education and Research Hospital, Infant Clinic (Expertise Education)
 • 2008-2011: Mersin University Faculty of Medicine Newborn Branch (Neonatology Minor Expert)
 • 2013: Assistant Associated Professor (Mersin University Faculty of Medicine)
 • 2017: Associated Professor (Mersin University Faculty of Medicine)
Institutions Of Employment:
 • 2002-2003: İstanbul Göztepe Education and Research Hospital, Infant Clinic
 • 2003-2008: İstanbul Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital
 • Since 2008: Mersin University Faculty of Medicine, Newborn Branch
 • 2018: Private Mersin Academy Hospital (Part-Time)
Interested Medicines:
 • Newborn
Publications:

Essays which is published in magazines with international jury

1. Çelik Y, Atıcı A, Gülaşı S, Makharoblidze K, Eskandari G, Sungur MA, Akbayır Serin. The effects of selective head cooling versus whole-body cooling on some neural and inflammatory biomarkers: A randomized controlled pilot study. Italian Journal of Pediatrics. doi: 10.1186/s13052-015-0188-5. (SCI-E)
2. Çelik Y, Atıcı A, Beydağı H, Reşitoğlu B, Yılmaz N, Ün İ, Polat A, Bağdatoğlu C, Dağtekin A, Sungur MA, Tiftik N. The effects of fibroblast growth factor-2 and pluripotent astrocytic stem cells on cognitive function in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic brain injury. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;12: 1-6. (SCI-E)
3. Komur M, Okuyaz C, Celik Y, Resitoglu B, Polat A, Balci S, Tamer L, Erdogan S,Beydagi H. Neuroprotective effect of levetiracetam on hypoxic ischemic braininjury in neonatal rats. Childs Nerv Syst. 2014; 30: 1001-9. (SCI)
4. Çelik Y, Atıcı A, Gülaşı S, Okuyaz Ç, Makharoblidze K, Sungur MA. A comparison of selective head cooling versus whole-body cooling. Pediatr Int. 2015. doi: 10.1111/ped.12747. (SCI-E)
5. Çelik Y, Reşitoğlu B, Kömür M, Polat A, Erdoğan S, Alakaya M, Beydağı H. Fibroblast growth factor 2 improves cognitive function in neonatal rats with hypoxic ischemic brain injury. JPMA (Makale Ekim 2015 Doçentlik başvuru dönemi öncesinde kabul edilmiştir ve makale basım aşamasındadır). (SCI-E)
6. Gulasi S, Atici A, Yilmaz SN, Polat A, Yilmaz M, Lacin MT, Orekici G, Celik Y. Mesenchymal stem cell treatment in hyperoxia-induced lung injury in newborn rats.Pediatr Int. 2015. doi: 10.1111/ped.12764. (SCI-E)
7. Atıcı A, Çelik Y, Gülaşı S, Turhan AH, Okuyaz Ç, Sungur MA. Comparison of selective head cooling therapy and whole body cooling therapy in newborns with hypoxic ischemic encephalopathy: short term results. Turk Pediatri Ars. 2015; 50: 27-36. (Pubmed, Web of Science Emerging Sources Central ve diğer uluslar arası indeksler)
8. Bas AY, Koc E, Dilmen U; ROP Neonatal Study Group (Oguz SS, Ovalı F, Demirel N, Zenciroglu A, Tekin N, Caner I, Arslanoglu S, Celik Y, ). Incidence and severity of retinopathy of prematurity in Turkey. Br J Ophthalmol. 2015; 99: 1311-4. (SCI)
9. Çelik Y, Hallıoğlu O, Basut N, Demetgül H, Esin Kibar A. A rare case of cardiac anomaly: prenatally diagnosed ectopia cordis. Turk Pediatri Ars. 2015; 50: 129-31. (Pubmed, Web of Science Emerging Sources Central ve diğer uluslar arası endeksler)
10. Gülaşı S, Atıcı A, Çelik Y. A case of thanatophoric dysplasia type 2: a novel mutation. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015; 7: 73-6. (SCI-E)
11. Gulasi S, Turhan AH, Celik Y, Atici A, Vayisoglu Y, Murat Ünal. Accessory nostrıl: a rare congenıtal nasal anomaly. J Craniofac Surg. 2015; 26: e602-3. (SCI-E)
12. Taşkınlar H, Gündoğdu G, Celik Y, Avlan D, Naycı A. Challenging diagnosis between intussusception and necrotizing enterocolitis in premature infants.Pediatr Int. 2014; 56: e1-3. (SCI-E)
13. Çelik Y, Turhan AH, Gülaşı S, Tuğba Kara, Hicran Şenli, Akbaş E, Atıcı A. Denizkızı sendromu. Türk Ped Arş 2013; 48: 65-7. (SCI-E)
14. Atıcı A, Gülaşı S, Çelik Y, Turhan AH. Yenidoğanda yüksek hızda titreşimli ventilasyon: üç yıllık deneyimlerimiz. Türk Ped Arş, 2012; 47: 17-21. (SCI-E)
15. Gülaşı S, Turhan AH, Çelik Y, Akbaş E, Atıcı A. Özefagus atrezisi ve meningomyelosel birlikteliği olan Edward’s sendromu olgusu. Türk Ped Arş 2011; 46: 174-6. (SCI-E)
16. Atıcı A, Turhan AH, Çelik Y, Özkan BA. Yenidoğanda volüm garantili ventilasyon ile basınç kontrollü ventilasyonun karşılaştırılması. Türk Ped Arş, 2010; 45; 324-8. (SCI-E)
17. Ergüven M, Celik Y, Devecí M. Bone age and probable aetiological causes in primary nocturnal enuresis. Acta Paediatr. 2005; 94:1416-20. (SCI)
18. Yildiz N, Yasa O, Celik Y, Baydilli H, Ozçay S. Hematuria with mumps infection. Indian J Pediatr. 2003; 70: 93-4. (SCI-E)
19. Karpuz, D.; Giray, D.; Celik, Y.; Hallioglu, O. Prognostic markers in congenital diaphragmatic hernia: Left ventricular diameter and pulmonary hypertension. WİLEY, 2018, 60, 122-126. 1/8 http://dx.doi.org/10.1111/ped.13464 Publications_030.pdf
20. Metin, T.; Dinç, E.; Görür, A.; Erdoğan, S.; Ertekin, S.; Sarı, A.; Tamer, L.; Çelik, Y. Evaluation of the plasma microRNA levels in stage 3 premature retinopathy with plus disease: preliminary study. SPRİNGER NATURE, 2018, 32, 415-420.
21. Resitoglu, B.; Celik, Y.; Komur, M.; Polat, A.; Erdogan, S.; Arslankoylu, A.; Beydagi, H. The efficacy of ozone therapy in neonatal rats with hypoxic ischemic brain injury. AEPRESS, S.R.O., 2018, 119, 81-85. http://dx.doi.org/10.4149/BLL_2018_015 Publications_031.pdf 2017
22. Bahar, L.; Gül, M.; Yıldız, F.; Reşitoğlu, B.; Ertürk, S.; çelik, Y. The Effects of FGF2 and Ozone Applications to Experimental Hypoxic Ischemic Rat Cerebrum. CASMERA JOURNAL, 2017, 45, 1-22.
23. Karpuz, D.; Çelik, Y.; Giray, D.; Taşdelen, B.; Hallıoğlu, O. Therapeutic hypothermia and myocardium in perinatal asphyxia: a microvolt T-wave alternans and Doppler echocardiography study. BRATİSL MED J , 2017, 118, 765-771.
24. Karpuz, D.; Giray, D.; Celik, Y.; Hallioglu, O. Prognostic Markers in Congenital Diaphragmatic Hernia: Left Ventricular Diameter and Pulmonary Hypertension. WİLEY-BLACKWELL, 2017, 0-0. http://dx.doi.org/10.1111/ped.13464
25. Celik, Y.; Resitoglu, B.; Kömür, M.; Polat, A.; Arslankoylu, A.; Okuyaz, C.; Erdogan, S.; Beydagi, H. Is levetiracetam neuroprotective in neonatal rats with hypoxic ischemic brain injury?. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2016, 117, 730-733.

Announcements which served in international scientific meetings and published in announcement boks

1. Hallıoglu O, Gurer G, Çıtırık D, Tamer L, Çelik Y. The role of N Terminal pro-brain natriuretic peptide levels to predict clinically significant ductus arteriosus in preterm infants. Cardiyology in young, 2012; 22: 114-115.
2. Arıca S,Öztora S, Çelik Y, Sevketoglu E, Erkum T, Hatipoglu S. The frequency and clinical features of RSV infection among children hospitalized with the diagnosis lower respiratory tract infection. WONCA EUROPE 14th regional conference 2008: 265.

National and international Books or Parts of Books Written

Yurdakök Pediatri 2017 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı) Editör: Prof. Dr. Murat Yurdakök.
Neonatal dermatozlar bölüm yazarları: Prof Dr. Güliz İkizoğlu, Yard. Doç. Dr. Yalçın Çelik. Deri Hastalıkları Bölüm Editörleri: Prof. Dr. Ayşen Karaduman, Doç. Dr. Sibel Ersoy Evans.

Essays that published in magazines that has national jury

1. Çelik Y, Akbas B, Mimaroglu E, Taskinlar H, Arslankoylu AE, Hallıoğlu O.  Idiopathic Congenital Chylothorax Presented with Hydrops Fetalis. J  Child 2014; 13(2): 70-72.
2. Çelik Y, Akbas B, Keceli M, Arslankoylu AE.  A Rare Cause of Respiratory Failure in a Newborn: Jeune Syndrome.  Türk Toraks Dergisi 2014; 14: 161-163.
3. Gülaşı Selvi, Turhan AH, Çelik Y, Atıcı A. Johanson Blizzard sendromu. Çocuk dergisi, 2013; 11:86-9.
4. Naycı A, Taşkınlar H,Yiğit D, Çelik Y,Avlan D,Hallıoğlu O.  Sağ arkus aorta ile birlikte olan özefagus atrezisi ve trakeoözefageal fistüllü olgularda cerrahi yaklaşım.  Çocuk Cerrahisi Dergisi 2012; 26: 44-46.
5. Taşkınlar H, Kıllı İ, Çelik Y,Avlan D, Naycı A.  Özefagus atrezisi ve trakeoözofageal fistüllü hastalardaki deneyimlerimiz.  Çocuk Cerrahisi Dergisi 2012; 26: 32-36.
6. Çelik Y, Gülaşı S, Atıcı A, Kömür M,Turhan AH, Bolat E.  Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu.  Güncel Pediatri 2011; 9: 137-140.
7. Çelik Y, Aytug A, Sercan U, Ozdemir O, Ozkan BA, Gulasi S, Sungur MA.  Investigating The Frequency and Clinical Features of RSV Infection Among Infants Diagnosed as Lower Respiratory Tract Infection.  J Child 2011; 11: 54-58.
8. Çelik Y, Meral C, Öztürk B. Çocuk polikliniğinde izlenen bebeklerin uyuma pozisyonlarının değerlendirilmesi. J Child 2010; 10: 179- 82.
Hatipoğlu S, Arıca S, Çelik Y, Öztora S, Şevketoğlu E, Erkum T. Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla hastanemize yatırılan olgularda RSV enfeksiyonu sıklığı ve klinik özellikleri. Düzce Tıp Dergisi 2009; 11: 38-44.
9. Nizamoğlu M, Hatipoğlu S, Çelik Y, Öztora S, Şevketoğlu E, Erkum T. Sağlam çocukların düzenli takibini etkileyen faktörler. Bakırköy Tıp Dergisi 2008; 4: 53-7.
10. Karadağ A, Çelik Y, Toklucu MÖ, Hasbal C, Hatipoğlu S. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde izlenen tip 1 diyabetes mellituslu çocukların epidemiyolojik özellikleri. ŞEH Tıp Bülteni 2008; 42, 17- 21.
11. Çelik Y, Özkan BA, Balcı S, Atıcı A. Yenidoğan döneminde tanı alan osteopetrozis vakası. J Child 2008; 8: 257-60.
12. Çelik Y, Hatipoğlu S, Altınkalem Y, Şevketoğlu E, Dedeoğlu R, Erkum T. Akut romatizmal ateş tanılı olgularımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2007; 47: 445-9.
13. Çelik Y, Hatipoğlu S, Gülbayzar S, Şevketoğlu E, Dedeoğlu R, Erkum T. Henoch- Schönlein purpuralı olgularımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2007; 47: 377- 81.
14. Çelik Y, Salihoğlu B, Hatipoğlu S, Karadağ A, Arıca V. Kostmann sendromu: vaka sunumu. J Child 2004; 4: 264-6.
15. Ergüven M, Çelik Y, Deveci M, Yıldız N. Primer enürezis nokturnada etiyolojik risk faktörleri. Türk Ped Arş 2004; 39: 83-7.
16. Arslanoğlu İ, İşgüven P, Çelik Y, Baydilli H, Yılmaz K, Özçay S. Çocukluk çağı diyabetik ketoasidozunda başvuru özellikleri ve prognoz. Klinik Gelişim 2003; 16: 14-8.
17. Çelik Y, Halis H, Gülaşı S, Atıcı A, Kuyucu N. Erkendoğan bir bebekte doğumsal bruselloz. J Pediatr Inf. (Makale Ekim 2015 Doçentlik başvuru dönemi öncesinde kabul edilmiştir ve makale basım aşamasındadır)
18. Durukan H, Çevikoglu M, Dilek TUK, Yazıcı FG, Çelik Y. Galen ven anevrizmasının renkli dopler ultrasonografiyle prenatal tanısı ve yönetimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2015; 461-4.
19. Karpuz, D.; Çelik, Y.; Bozlu, G.; Kara, B.; Giray, D.; Hallıoğlu, O. Patent Duktus Arteriozus'lu Bebeklerde Konservatif Tedavinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Cukurova medical journal, 2018, 43, 1-5. 2017 9.
20. Celik, Y.; Okuyaz, C.; Arslankoylu, A.; Ceylaner, S. Lethal neonatal rigidity and multifocal seizure syndrome with a new mutation in BRAT1. ELSEVİER BV, 2017, 8, 31-32.
Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Akyılmaz, E.; çelik, Y.; Delibaş, A. Severe Valproic Acid Intoxication Responding to Hemodialysis. GALENOS YAYİNEVİ, 20

Social Media :

Görüntülenme: 495

WhatsApp