6698 Sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) kapsamında aydınlatma metnini okumak için tıklayınız. KAPAT
Çocuk Cerrahisi, Özel Mersin Akademi Hastanesi | Sağlıkta Güven
X Hastanemize Muayene veya Kontrol için Gelmek İsteyen Diyabet Hastalarımızın, Hastanemizden Randevu Almaları Rica Olunur.
  • Güveercin
  • Güveercin
0324 328 68 68 0324 325 15 55 Diyabet Bölümü

ANASAYFA

TIBBİ BİRİMLER

07 Şubat 2020 Cuma   |   2498  Kez Görüntülendi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Hasta ve Hastalık grupları

Yenidoğan Doğumsal Cerrahi Hastalıkları Teşhis ve tedavisi

  -Üst ve Alt Sindirim yolları tıkanıklıkları

Yemek borusunun doğuştan kapalı olması -Yemek borusunun nefes borusuyla bağlantılı olması (Özefagus Atrezisi -Trakeoözefageal Fistül)

Mide çıkış bölgesi tıkanıklıkları (Konjenital Hipertrofik Pilor Stenozu, Pilorik atrezi, Antral web)

Onikiparmak barsağı tıkanıklıkları ( Duodenal atrezi, Duodenum Stenozu, Annuler Pankreas)

İnce-Kalın Barsak Tıkanıklıkları ( İleum ve jejunum Atreziler, Kolonik Atreziler)

Barsak yerleşim bozukluğu anomalileri (Malrotasyonlar, Ladd Bantları)

Anüs ve Rektumun Doğumsal anomalileri (Anüsün doğuştan kapalı olması (Anal Atreziler), Anorektal Malformasyonlar (Anovestibüler Fistül, Rektovestibüler fistül, Rekto üretral Fistül)

Doğumdan itibaren gayta çıkartma zorluğu ile seyreden hastalıkların teşhis ve tedavisi (Konjenital Aganglionik Megakolon- Hirschsprung Hastalığı, Hipoganglionozis, Nöronal İntestinal Displaziler)

Gastroözofageal Reflü, Yemek borusu Darlıkları (Özefagus Stenozu), Kısa Özefagus

Sindirim Kanalı Duplıkasyonları

Kısa Barsak Sendromu

-Akciğer ve Solunum sistemini etkileyen Doğumsal Anomaliler ve Hastalıklar

Karın içi organların Göğüs boşluğuna geçmesine neden olan ve akciğer gelişimini bozan
Diyafram bezi Fıtıkları ( Diyafragma Hernileri)

Doğumsal Akciğer Kistleri ve Anomalileri (Kistik Adenomatoid Malformasyonlar, Bronkojenik Kistler, Pulmoner Sekestrasyonlar, Konjenital Lober Amfizem)

Yenidoğan Pnömotoraksları (Göğüs boşluğuna hava girmesi)

- Göbek ve Karın Duvarı Anomalileri
Göbek Fıtıkları (Umblikal Herniler)

Karın içi organların doğuştan dışarıda olduğu hastalıklar (Omfalosel (Keseli), Gastroşizis(Kesesiz)

Göbek akıntıları, Göbek Enefksiyonu (Omfalit), Göbek Granülomu

Barsak - Göbek bağlantısı artıkları (Omfalomezenterik kanal artıkları)  (Patent Duktus Omfalomezenterikus, Omfalomerzenterik Sinüsler, Omfalomezenterik Kistler, Omfalomezenterik Bantlar)

Barsak İdrar Kesesi bağlantısı artıkları (Urakus kalıntıları) (Patent Urakus, Urakus Kisti, Urakal Sinüs)

Çocukluk Çağı Karın İçi Cerrahi Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi

Karın ağrılarının teşhis ve tedavisi

Apandisit Teşhis ve tedavisi

Kabızlık nedenleri teşhis ve tedavisi

Anüs çatlakları (Anal Fissür) ve Anal Abse teşhis ve tedavisi

Barsak Düğümlenmesi (İnvaginasyon) Cerrahisiz (Hidrostaik Redüksiyon ile) ve Cerrahi Tedavisi

Barsak Dönmesi (Volvulus) teşhis ve tedavisi

Safra kesesi ve safra yolları cerrahi hastalıkları

Karaciğer kistik hastalıkları

Pankreas Cerrahi Hastalıkları ( Pankreas Kistleri, Nekrotizan Pankreatitler)

Dalağın Cerrahi Hastalıkları (Dalak Kist ve abseleri, Splenektomi gerektiren Dalak hastalıkları)

Omentum, Mezenter ve Retroperitoneal Kistler ve Kitleler

Çocukluk Çağı Cerrahi Ürolojik Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi

İnmemiş Testis

Kasık Fıtıkları (İngüinal Herniler)

Testis Enfeksiyonları ve Testis Torsiyonu (Testisin kendi etrafında dönmesi)

Böbrek ve İdrar yollarının Doğumsal Tıkanıklıkları ve Anomalileri

Mesaneden böbreğe idrar kaçışı (Veziko Ureteral Reflü VUR)

Mesane Divertikülleri

Mesanenin doğuştan açık olması (Ekstrofi Vezika)

İdrar açıklığının Penisin Üst kısmında olması (Epispadias)

Üretra Anomalileri ve Hastalıkları

İdrar Kaçırma (Enürezis)

- Yumuşak Doku ve Eklerinin Cerrahi HastalıklarınınTeşhis ve tedavisi

Abse, Kıl dönmesi (Pilonidal Kist ve Sinüsler), Cilt ve Cilt altı kitleleri, Tırnak batması

- Karın İçi ve Retroperitonelal Tümör ve Kitlelerin Teşhis ve Cerrahi Tedavisi